Language: English | Māori

Ētahi mahi

Ko tō mātou whakapono, kia taea ētahi atu kamupene te ako me te whakaawe i ēnei momo mahi kia pakari ō rātou rōpū, kia tutuki pai ō rātou wawata. Ka whai ake ākuanei ētahi mahi hei whakaatu me pēhea.

Top