Language: English | Māori

Hapori Māori

I Aotearoa, kua tuia katoatia ngā tāngata, me ngā wāhi, me ngā tūhononga ki rō pakiwaitara. Mā ēnei pakiwaitara anake ka mōhio mātou, ka ngākaunui ki te hōhonutanga o Te Ao Māori, o te Mana Whenua me te whenua hoki.

Top