Language: English | Māori

Whakapakari Pūkenga

E mōhio ana te Rātā Foundation ki te mana o ngā mahi kua mahia kētia e ngā rōpū Māori kia whakakaha i ō mātou hapori, nā, ko tō mātou hiahia kia tautoko ngā kaimahi ki te whakapakari i ā rātou pūkenga, i ō rātou mātauranga me ō rātou whakamanawa.

Top