Language: English | Māori

Ngati Wheke

Te Hapū o Ngāti Wheke

I Aotearoa, kua tuia katoatia ngā tāngata, me ngā wāhi me ngā tūhononga ki rō pakiwaitara. E tika ana kia whaia te Rata Foundation i tāna hīkoi Māramatanga kia mōhio ai i ngā wawata o ngā iwi, ngā hapū me ngā whānau mai i Waitaha, Te Tauihu o Te Waka-a-Māui me Wharekauri.

Kua akiaki Te Hapū o Ngāti Wheke i ō rātou whānau ki te hangā wharenui me te wharekai me te whakatika i tō rātou whare karakia i Rāpaki

Koianei te marae o ngā whānau - te wāhi hei mirimiri i ō rātou whakapapa.

Ki a Andrew Scott, te Kaiwhakahaere, e pono mārika ana kia tū tōtika ai ngā rōpu pakihi Māori ki te whakaatu i ō rātou wawata ki te ao katoa.

Ko te mea nui ko te noho tahi me te Rata Foundation kia tutuki pai ngā moemoeā o Ngāti Wheke.

“He mea nui te tautoko a te Rātā ki ēnei hinonga matua, arā te wharekai, te wharenui me te whare karakia” tana kī.

"Nā ngā pūtea a te Rātā Foundation kua whiwhi mātou i tēnei whare ataahua mō ngā mahi whanaungatanga e mahia nei e mātou. Nā konei ka ea ō rātou tumanako kia tū kaha ai, kia manawanui ki te whakaatu me pēnei te whānau, me pēnei rānei te hapū."

Ko Rāpaki te pou matua o te hapū, te marae mō ngā mahi-a-hapori, ngā whakangahau-a-whānau, ki ngā poroporoaki, me ngā haerenga-a-kura tae atu ki ngā wānanga.

Kua whakatinanatia anō te whenua, kua whakatikangia te whare karakia me ngā wāhi rāhui tae atu ki te takutai moana.  Kua whakaorangia ngā awa e rere ana ki ngā mahinga kai.

Ko te mahi o Ngāti Wheke he tautoko i ngā hiahia o Rāpaki, he whakaatu ki ētahi atu anei ngā tikanga o neherā mō tēnei rohe.

Ko te tūmanako kia haere ngatahi tātou i runga i tēnei huarahi ki te taumata tiketike. 

Ko tētahi o ngā pou, he tiro ki te rangatahi, me pēhea tā rātou tū i roto i ō rātou ake hapū, tae rawa atu ki ngā uri whakatipu.

I tautoko te Rātā Foundation i Te Hapū o Ngāti Wheke ki te tuku pūtea i raro ai i tana kaupapa “Participate focus area”

Whai ai a Rātā i te whakamanatanga o ngā takitahi me ngā whānau kia whakauru pai ai i te ao Māori, me te mea hoki kia mōhio ake te māramatanga me te hononga ki ngā tikanga Māori.

E manawanui ana te Rātā ki te mahi tahi tonu i te taha o Te Rūnanga o Ngāti Wheke, hei whakakaha ake i te hononga me te maramatanga kia haere takitahi ai i ngā tau ki mua.

Category

Honohono

Region

Canterbury

}
Top